معنی و ترجمه کلمه price effect به فارسی price effect یعنی چه

price effect


بازرگانى : اثر قيمت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها