معنی و ترجمه کلمه price elasticity به فارسی price elasticity یعنی چه

price elasticity


کشش قيمت
بازرگانى : حساسيت قيمت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها