معنی و ترجمه کلمه price level به فارسی price level یعنی چه

price level


بازرگانى : سطح قيمت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها