معنی و ترجمه کلمه prima facia به فارسی prima facia یعنی چه

prima facia


مقدمه
بازرگانى : ابتدائى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها