معنی و ترجمه کلمه primal به فارسی primal یعنی چه

primal


اصلى ،اولى( در برنامه ريزى خطى)،اوليه ،بسيار قديمى
روانشناسى : اغازين
بازرگانى : اولى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها