معنی و ترجمه کلمه primary reciever به فارسی primary reciever یعنی چه

primary reciever


ورزش : دريافت کننده توپ که هدف اصلى پاس است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها