معنی و ترجمه کلمه primate of england به فارسی primate of england یعنی چه

primate of england


سر اسقفYORK

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها