معنی و ترجمه کلمه prime به فارسی prime یعنی چه

prime


استر کردن ،مهمترين ،راه انداختن ،گرم کردن موتور،اول ،نخست ،زبده ،درجه يک ،اغاز،بهار جوانى ،کمال ،بهترين قسمت ،نخستين ،اوليه ،اصلى ،برجسته ،عمده ،بار کردن ،تفنگ را پر کردن ،بتونه کارى کردن ،قبلا تعليم دادن ،اماده کردن ،مجهز ساختن ،تحريک کردن
علو م مهندسى : رنگ اول را زدن
معمارى : اولى
علوم نظامى : چاشنى گذاشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها