معنی و ترجمه کلمه primer pouch به فارسی primer pouch یعنی چه

primer pouch


محفظه چاشنى
علوم نظامى : کيف يا فانوسقه چاشنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها