معنی و ترجمه کلمه primer به فارسی primer یعنی چه

primer


پيش قطار،وسيله به کار اندازنده مشتعل کننده ،کتاب الفباء،مبادى اوليه ،بتونه ،چاشنى ،وابسته بدوران بشر اوليه ،باستانى ،ابتدايى
علوم مهندسى : استر
معمارى : ماده منفجره مقدم
شيمى : استر
ورزش : چاشنى
علوم نظام ى : گرم کننده
علوم دريايى : چاشنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها