معنی و ترجمه کلمه primery coil به فارسی primery coil یعنی چه

primery coil


سيم پيچ اوليه
علوم مهندسى : پيچک اوليه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها