معنی و ترجمه کلمه primery voltage به فارسی primery voltage یعنی چه

primery voltage


علوم مهندسى : ولتاژ اوليه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها