معنی و ترجمه کلمه primeter defence به فارسی primeter defence یعنی چه

primeter defence


دفاع دور تا دور
علوم نظامى : پدافند دور تا دور


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها