معنی و ترجمه کلمه print head به فارسی print head یعنی چه

print head


نوک چاپ
کامپيوتر : هد چاپ


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها