معنی و ترجمه کلمه print shop به فارسی print shop یعنی چه

print shop


کامپيوتر : بسته گرافيکى ساده که چندين خدمت چاپى را بخوبى انجام مى دهد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها