معنی و ترجمه کلمه print wheel به فارسی print wheel یعنی چه

print wheel


چرخ چاپ
کامپيوتر : چرخ چاپ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها