معنی و ترجمه کلمه printed circuit board به فارسی printed circuit board یعنی چه

printed circuit board


تخته مدار چاپى
کامپيوتر : تخته مدار چاپى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها