معنی و ترجمه کلمه priorate به فارسی priorate یعنی چه

priorate


مقام اسبق


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها