معنی و ترجمه کلمه priority processing به فارسی priority processing یعنی چه

priority processing


اولويت پردازى
کامپيوتر : پردازش اوليه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها