معنی و ترجمه کلمه priority targets به فارسی priority targets یعنی چه

priority targets


علوم نظامى : هدفهاى داراى تقدم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها