معنی و ترجمه کلمه prismatic spectacles به فارسی prismatic spectacles یعنی چه

prismatic spectacles


روانشناسى : عينک نادرست نما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها