معنی و ترجمه کلمه privacy act of 1974 به فارسی privacy act of 1974 یعنی چه

privacy act of 1974


کامپيوتر : قانونى که در کنگره امريکا براى منظم کردن ذخيره داده در پايگاههاى داده اژانس فدرالى به تصويب رسيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها