معنی و ترجمه کلمه private sector به فارسی private sector یعنی چه

private sector


بخش خصوصى
عمران : بخش خصوصى
روانشناسى : بخش خصوصى
بازرگانى : بخش خصوصى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها