معنی و ترجمه کلمه prize fight(ing) به فارسی prize fight(ing) یعنی چه

prize fight(ing)


جنگ با مشت براى گرفتن پول يا جايزه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها