معنی و ترجمه کلمه probabiliorism به فارسی probabiliorism یعنی چه

probabiliorism


عقيده باينکه بهر طرف بيشتر احتمال درستى دارد بايد روى اورد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها