معنی و ترجمه کلمه problem box به فارسی problem box یعنی چه

problem box


روانشناسى : جعبه مساله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها