معنی و ترجمه کلمه procaine به فارسی procaine یعنی چه

procaine


()=novocaine(ش ).پروکئين ،نمک قليايى بيحس کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها