معنی و ترجمه کلمه procedural به فارسی procedural یعنی چه

procedural


وابسته به طرز عمل ورويه ،روندى ،رويه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها