معنی و ترجمه کلمه procedure oriented به فارسی procedure oriented یعنی چه

procedure oriented


رويه گرا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها