معنی و ترجمه کلمه procedure turn به فارسی procedure turn یعنی چه

procedure turn


دور زدن براى تغيير مسير هواپيما
علوم نظامى : دور زدن براى برگشتن در مسير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها