معنی و ترجمه کلمه procedure word (proword) به فارسی procedure word (proword) یعنی چه

procedure word (proword)


علوم نظامى : کلماتى که قبل از شروع مکالمه مخابره مى شوند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها