معنی و ترجمه کلمه procedure به فارسی procedure یعنی چه

procedure


طرزکار،طريقه فرايند،اقدام ،ايين کار،روش کار،شيوه ،دستورالعمل ،روال ،رويه ،طرز عمل ،روش ،ايين دادرسى ،روند،پردازه
علوم مهندسى : پروسه
کامپيوتر : پردازه
معمارى : فرابرش
قانون ـ فقه : روش و طرز عمل
شيمى : روش کار
روانشناسى : رويه
زيست شناسى : روش
بازرگانى : نحوه عمل ،شيوه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها