معنی و ترجمه کلمه proceed به فارسی proceed یعنی چه

proceed


پيش رفتن ،رهسپار شدن ،حرکت کردن ،اقدام کردن ،پرداختن به ،ناشى شدن از،عايدات
قانون ـ فقه : ارتقا پيدا کردن در جمع عايدات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها