معنی و ترجمه کلمه proces-verbal به فارسی proces-verbal یعنی چه

proces-verbal


صورت مجلس
قانون ـ فقه : صورت جلسه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها