معنی و ترجمه کلمه processed به فارسی processed یعنی چه

processed


عمل يا نتيجه امودن ،اموده
معمارى : فراورده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها