معنی و ترجمه کلمه proctor compaction test به فارسی proctor compaction test یعنی چه

proctor compaction test


عمران : ازمايش تراکم ساده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها