معنی و ترجمه کلمه procuance به فارسی procuance یعنی چه

procuance


)procuration(تحصيل چيزى ،خريد،نيابت ،حصول ،جاکشى ،دلالى محبت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها