معنی و ترجمه کلمه procuratory به فارسی procuratory یعنی چه

procuratory


وکالت
علوم نظامى : سند وکالت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها