معنی و ترجمه کلمه procyclical به فارسی procyclical یعنی چه

procyclical


بازرگانى : در جهت دور تجارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها