معنی و ترجمه کلمه prod به فارسی prod یعنی چه

prod


سيخ زدن ،سک زدن ،برانگيختن ،ترغيب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها