معنی و ترجمه کلمه produce به فارسی produce یعنی چه

produce


اقامه کردن ،ساختن ،فراوردن ،توليد کردن ،محصول ،ارائه دادن ،زاييدن ،عمل اوردن
علوم مهندسى : ساختن
قانون ـ فقه : ارائه دادن سند
بازرگانى : کالا،توليد کردن

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها