معنی و ترجمه کلمه production possibility bondary به فارسی production possibility bondary یعنی چه

production possibility bondary


بازرگانى : مرز امکانات توليد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها