معنی و ترجمه کلمه production resource planning به فارسی production resource planning یعنی چه

production resource planning


بازرگانى : برنامه ريزى منابع توليد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها