معنی و ترجمه کلمه profaneness به فارسی profaneness یعنی چه

profaneness


کفراميزى ،زشتى ،بيحرمتى ،پستى ،وابستگى بچيزهاى جسمانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها