معنی و ترجمه کلمه professional به فارسی professional یعنی چه

professional


حرفه اى ،پيشه اى ،حرفه اى ،پيشه ور،کسيکه رشته اى را پيشه رسمى ،خود قرار دهد
روانشناسى : تخصصى
بازرگانى : حرفه اى
ورزش : فوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها