معنی و ترجمه کلمه professor به فارسی professor یعنی چه

professor


استاد،پرفسور،معلم دبيرستان يا دانشکده
قانون ـ فقه : مدرس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها