معنی و ترجمه کلمه profile به فارسی profile یعنی چه

profile


شکل دادن ،فرم دادن ،شکل ،فرم ،پروفيل ،برش طولى ،نمودار خصوصيات ،نمايه ،مقطع عرضى ،برش عمودى ،نقشه برش نما،عکس نيمرخ ،برجسته ،نمودار يا منحنى مخصوص نمايش چيزى
علوم مهندسى : برش عمودى تصوير جانبى
کامپيوتر : سيستم پرسنلى ذخيره انبوه کامپيوتر
معمارى : برش عمودى
شيمى : برش عمودى
روانشناسى : نيمرخ
علوم هوايى : برش نما
علوم نظامى : نيمرخ خصوصيات


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها