معنی و ترجمه کلمه profit cannibalism به فارسی profit cannibalism یعنی چه

profit cannibalism


بازرگانى : افراط در تخفيف و ارزان فروشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها