معنی و ترجمه کلمه profit motive به فارسی profit motive یعنی چه

profit motive


بازرگانى : انگيزه سود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها