معنی و ترجمه کلمه profiteer به فارسی profiteer یعنی چه

profiteer


سودجو،استفاده چى بودن ،اهل استفاده زياد بودن
بازرگانى : فرديکه انتظار سود زياد دارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها